Deze vacature is niet langer vacant.

Mentorschap Amsterdam maakt deel uit van Mentorschap Netwerk Nederland en zet zich in voor kwetsbare Amsterdammers door mentoren te koppelen aan een cliënt. Wij bieden onze mentoren (en familie mentoren), opleiding, begeleiding en voortdurende ondersteuning.  

Wij op zoek naar een actieve:

Secretaris.

De secretaris is mede het geheugen in het bestuur. Hij/zij houdt in de gaten of acties opgevolgd zijn. Stichting Mentorschap Amsterdam zit in een groeispurt en dat maakt dat een energieke persoonlijkheid met affiniteit en contacten in zorg & welzijn een pre zijn.

De belangrijkste taken van de secretaris zijn:

 • Het zijn van contactadres van informatie voor het bestuur zowel in- als extern.
 • Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden.
 • Zorgen dat alle andere bestuursleden of andere betrokkenen tijdig beschikken over relevante stukken.
 • Het bijhouden van een toegankelijk archief. Ondersteuning hiervoor is aanwezig.
 • Het samen met de voorzitter voorbereiden van de agenda.
 • Het verslagleggen van vergaderingen.
 • Het versturen van verslagen, vergaderstukken en agenda naar bestuursleden.
 • Verrichten van relevante correspondentie.

Vaardigheden:

 • Bestuurlijke ervaring.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Dienstverlenende instelling.
 • Organisatievermogen.
 • Affiniteit met zorgorganisatie(s).
 • Vermogen om in teamverband te werken.
 • Goede contactuele eigenschappen.

De tijdsinvestering ligt op zo’n 12 uur per maand. Het bestuur komt doorgaans eens per 2 maanden samen.

Verder
Een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) is nodig om de rol op te kunnen pakken. Er wordt gekeken naar de onafhankelijkheid van de aan te stellen bestuurder om zo vrij te zijn in handelen voor de stichting.

Geïnteresseerden nodigen wij uit hun motivatie en c.v. te sturen. Voor vragen kunt u  contact op te nemen met onze directeur:
Jeanette A.M. Krijnen email: jkrijnen@mentorschapamsterdam.nl
Meer informatie treft u op onze website: https://www.mentorschapamsterdam.nl/