Gemeente A'dam

 

Vaak zijn gezonde, krachtige mensen hét uitgangspunt binnen de participatiemaatschappij.

Echter, het lukt niet iedereen om op eigen kracht adequate zorg te regelen en/of regie te voeren in zorgbelangen.

 

 

Stichting Mentorschap Amsterdam organiseert met de gemeente Amsterdam

             Donderdag 12 november
Informatiebijeenkomst: Wie komt er voor mij op? 

  • Bent u mantelzorger?
  • Heeft u een klein netwerk?
  • Piekert u over wie er voor u, of uw naaste, opkomt als u dat onvoldoende of niet meer kan?


Meld u zich hier aan voor deze bijeenkomst
Er is plaats voor 60 deelnemers. Deelname is kostenvrij.

De bijeenkomst geeft antwoorden op bijvoorbeeld:

– Wie mag mij vertegenwoordigen als ik het door ziekte of beperking zelf niet meer kan?
– Wat kan ik afdekken met een volmacht of levenstestament?
– Hoe lang is een wilsverklaring waarin (mijn) wensen staan geldig?
– Hoe kan ik met dementie zo lang mogelijk veilig thuis wonen?
– Wie is, als ik dat onvoldoende meer kan, gesprekspartner voor zorgverleners?
– Wat doet een wettelijk mentor?
– Weet een mentor wat ik wil als ik dat niet meer goed kan verwoorden bijv. door een herseninfarct?
– Wie is er voor mijn volwassen kind met verstandelijke beperking als ik er niet meer ben?
– Hoe wordt wettelijk mentorschap vergoed?
– Wie is er dan eventueel mijn wettelijk mentor?

PROGRAMMA

13.30-14.00   Ontvangst

14.00-14.15    Erik van der Burg, wethouder o.a. Zorg&Welzijn
Meltem Kaya, raadscommissie zorg en sport; nut en noodzaak van contactpersoon in zorgbelangen vanuit gemeente en uitvoering WMO

14.15-15.10    Kees Blankman, universitair docent familie en gezondheidsrecht aan de  VU en plaatsvervangend rechter; Welke legitieme vormen van belangen behartiging in zorgzaken zijn er?

15.10-15.30 Mentor en cliënt aan het woord vanuit eigen perspectief

15.30-16.00 Pauze mogelijkheid om mentoren te spreken

16.00-16.15 Vertegenwoordiger VeiligThuis020 over misstanden en preventie

16.15-16.45 Maatschappelijk werkster en Casemanager dementie over hun
ervaringen wanneer een mentor waarde toevoegt.

16.45-17.15 Afronding Jeanette Krijnen, directeur Mentorschap Amsterdam; rol van de stichting in Amsterdam en waarin maakt een aangesloten mentor het verschil mét de betrokkene.

LOCATIE
Jodenbreestraat 25 te Amsterdam.
Tijd:  14 – 17.15 uur (inloop 13.30 uur).

Download hier de digitale uitnodiging incl. het volledige programma

Bij vragen gebruikt u het emailadres symposium@mentorschapamsterdam.nl