ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

U kunt de Stichting Mentorschap Amsterdam financieel steunen. De belastingdienst heeft ons aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

IBAN NL 16 ABNA0590078917
Kamer van Koophandel 34 355 833
Fiscaalnummer 82 11 72505
Statutaire naam Stichting Mentorschap Amsterdam
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
Tel 085-4874085

Volgende: jaarverslagen