Over ons

Over ons 2017-07-03T14:44:24+00:00

Over ons

  • Wat als iemand niet (meer) kan opkomen voor zichzelf door een ziekte of een beperking?
  • Wat als iemand niet volledig (meer) in staat is om te beslissen over zijn of haar eigen leven?
  • Wat als er geen familie of vrienden meer zijn om hem of haar daarbij te helpen?

In die gevallen kan de Stichting Mentorschap Amsterdam zorgen voor een mentor. Aanvragen

Een ziekte of beperking kan het moeilijk maken om te beslissen in complexe situaties. Als er dan geen naaste familie is om bij te staan, kan een wettelijk mentor de eerste contactpersoon zijn. Een mentor is onafhankelijk van zorgorganisaties en ondersteunt vanuit het gedachtengoed van de cliënt.

Goed mentorschap vraagt om randvoorwaarden om hier praktijk van te maken. De Stichting Mentorschap Amsterdam biedt wettelijke vertegenwoordiging en bescherming voor alleenstaande Amsterdammers en ziet, naast de rechtbank, toe op de kwaliteit van het mentorschap.

Een mentor is een vertrouwenspersoon en een wettelijk benoemd vertegenwoordiger voor persoonlijke en immateriële zaken. Hij of zij kan aanvullen of overnemen wanneer iemand dit zelf onvoldoende meer kan. Een bewindvoerder doet voor financiële en materiele zaken.

De stichting Mentorschap Amsterdam leidt vrijwilligers op tot wettelijk mentor en begeleidt hen actief in hun rol. Een cliënt en mentor worden één op één gekoppeld. Onze mentoren zijn weldenkende Amsterdammers die zo’n 8 uur per maand persoonlijk betrokken zijn.

De Stichting Mentorschap Amsterdam is geaccrediteerd lid van Mentorschap Nederland.

Volgende: Historie