“Als ik zwem voel ik me veel minder gehandicapt dan als ik loop”, vertelt Peter. Hij heeft Parkinson en heeft daarom in het dagelijks leven ondersteuning nodig. Dankzij zijn mentor Alexander kan hij weer dingen ondernemen. Zo kon hij voor het eerst in vijf jaar weer een duik nemen in een zwembad. Alexander is vrijwilliger via Stichting Mentorschap Amsterdam, een stichting die gesteund wordt door het Oranje Fonds.

Het is fantastisch om onze mentoren zó betrokken te zien in hun rol. Terwijl….. het is bijna ondoenlijk de rol goed vast te leggen in 1,5 minuut. Om aan te geven dat mentorschap verder gaat dan buddy of maatje:

Een mentor

  • is vertrouwenspersoon
  • komt op voor de immateriële belangen van iemand die door ziekte of beperking overzicht dreigt te verliezen en moeite heeft om (zelfstandig) koers te varen
  • immateriële belangen? Dat is bijvoorbeeld de wil en wens van de cliënt vertolken als het gaat om verpleging, behandeling, verzorging of begeleiding.
  • laat maximale regie bij de cliënt en kan die overnemen wanneer iemand dit niet meer voldoende (alleen) kan
  • zet zich in vanuit het gedachtegoed van de client
  • legt verantwoording af aan de kantonrechter