Mentoren

Themabijeenkomsten 2019-01-15T17:43:03+00:00

Themabijeenkomsten

Dinsdag 12 februari 2019 van 17.00-19.15 uur

Locatie Nieuwe Herengracht (wordt nader bekend gemaakt) 

Themabijeenkomst privacybeleid en AVG o.l.v. Privacy Officer Marion van der Zwaan

Op 25 mei 2018 is de Europese privacyverordening, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht geworden. Sinds die datum gelden binnen Europa overal dezelfde privacyregels en kunnen de gevolgen voor organisaties wanneer zij niet compliant zijn – d.w.z. zeggen dat zij zich niet aan deze regels houden – ernstig zijn.  We hebben allemaal een diep gewortelde behoefte om sommige dingen binnen een bepaalde mate van privacy te houden. Zelfs wanneer we zeggen “ik doe niets verkeerd, ik heb niets te verbergen”, wil dat niet zeggen dat we alles maar in de openbaarheid willen gooien.

Deze themabijeenkomst heeft tot doel uitleg te geven over het privacybeleid onder de AVG en wat dit betekent voor de mentoren en het mentorschap.

(Marion van der Zwaan is de Privacy Officer van Mentorschap Nederland en dus ook van de SMA)

Woensdag 4  juli van 16.00 tot 18.00 uur bij VUMC !
Locatie auditorium Expertisecentrum Alzheimer
Expert-themabijeenkomst vormen dementie 

Onze stichting ziet het aantal cliënten met diverse vormen van dementie toenemen waarbij zij juist ook in de thuissituatie verblijven. Freek Gillissen Verpleegkundig consulent dementie nodigt ons uit bij VUmc Alzheimercentrum voor een expert themabijeenkomst.

Bijdrage: F. Gillissen verpleegkundig consulent dementie bij het Alzheimercentrum en het CCE, bestuurder Odensehuis Zuid

Zaterdag 28 juli 2018 10.15-12.30 uur
Locatie Nieuwe Herengracht 18 
Themabijeenkomst startende mentoren verzorgd door mentorcontactpersonen

Deze bijeenkomst is onderdeel van de opstart in mentorschap. Ben je sinds een half jaar verbonden aan de stichting dan maakt deze bijeenkomst deel uit van jouw introductie. We gaan in op de rol van de mentor opdat je goed voorzien bent van informatie en netwerkcontacten. Twee mentorcontactpersonen vertellen over succeservaringen voor hun client maar ook over valkuilen. Dit doen zij langs het document Handvatten voor de mentor. Informeel wisselen we uit en leer je de organisatie en mensen in het netwerk kennen. Mentorschap vormgeven doen we met elkaar. We zitten klaar met croissantjes!

Nader te bepalen datum
Locatie Nieuwe Herengracht 18 
Rol van de mentor  (toolbox) en omgaan met weerstand

De rol van de mentor is in veel gevallen niet zwart of wit. We geven je tools in deze bijeenkomst met name hoe om te gaan met weerstand.
Veel casuistiekbesprekingen in intervisie gaan over overbelasting bij de zorgverlener. Dit heeft effect op het contact dat je hebt met de zorgverlener én jouw client. Enerzijds geven we handvatten en anderzijds gaan we in op een stuk communicatie. Hoe kun je een samenwerking bevorderen wanneer je gesprekspartner in een tegen reactie zit? Kortom we gaan aan de slag met hoe om te gaan met weerstand. Hoe kun je op positieve manier gedaan krijgen wat je nodig vindt voor jouw cliënt? Deze bijeenkomst is geschikt voor gestartte en meer gevestigde mentoren. We zitten klaar met croissantjes!

Nader te bepalen datum Locatie Nieuwe Herengracht 18 
Dossier en Logboek  (praktisch) 

Een overzichtelijk dossier biedt ondersteuning aan jouw inzet als mentor. Tegelijkertijd borgt het kwaliteit wanneer er binnen een mentorschap veel speelt.
In deze bijeenkomst gaan we in op wat er in een dossier kan zitten en hoe je deze bij ons krijgt.
We geven praktische ondersteuning in deze bijeenkomst. Er is ruimte om allerhande vragen in te behandelen rondom het (lopende) mentorschap. Ook handig als je nog niet in een intervisiegroep zit. We zitten klaar met croissantjes!

Nader te bepalen datum september 2018
Locatie Nieuwe Herengracht 18
Herkennen van pijn bij dementie en de S-mme test

Soms voelen dementerende ouderen geen temperatuur, branden zij zich ongemerkt aan de kachel of laten de thermostaat hoog staan.

Geriater Janine van Kooten, promovendus aan het VUmc komt ons bijpraten over haar onderzoek gedaan in 2015 rondom Pijn bij dementie. Ook enkele van onze cliënten deden daar aan mee. Nu kan zij de resultaten delen met ons. De insteek is zicht verkrijgen op hoe je pijn kunt herkennen bij een dementerende.  Ook de S-mme test waarbij een globale indruk verkregen van de cognitieve functies, wordt toegelicht en gaan we met elkaar uitproberen!
Bijdrage: Janine van Kooten, onderzoeker VUmc en Geriater Vivium

GEHOUDEN BIJEENKOMSTEN 2016/2017/2018:

 2018

 • Donderdag 14 juni; Jaarbijeenkomst EYE filmmuseum, docu dementie en groei stichting
 • Zaterdag 9 juni; Logboek en dossier
 • Donderdag 17 mei; Tassenmuseum Hendrikje en aanzet groeibijeenkomst
 • Zaterdag 12 mei; Zorgindicaties en MDO
 • Woensdag 25 april; Overlijden cliënt en dan?
 • Zaterdag 14 april; MentorTools communicatie ontwikkeling bij omgaan met weerstand
 • Zaterdag 10 maart; Logboek en dossier
 • Vrijdag 26 januari; Wilsbekwaamheid Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen Gerion VUmc
 • Donderdag 11 januari; nieuwjaarsreceptie Diaconie
 • Woensdag 17 januari; Miracles of Music met professoren Scherder, Swaab en Honing
  2017
 • Vrijdag 15 december; Dossier en jaarrapportage
 • Donderdag 7 december; Doelgroep Verstandelijke Beperking Philadelphia
 • Zaterdag 25 november: Dossier, logboek en Jaarrapportage rechtbank
 • Donderdag 23 november: Doelgroep Psychiatrie incl. ondersteuning mentor en betrokkenen GGZInGeest
 • Zaterdag 18 november: Rol van de Mentor
  Dinsdag 10 oktober: Bewindvoering
 • Zaterdag 7 oktober: Logboek, Dossier en Jaarrapportage
 • Zaterdag 23 september: Zorgindicaties en MDO
 • Vrijdag 14 juli: Wondverzorging en decubitus
 • Woensdag 5 juli: Dementie: verschillende vormen van verlies.
 • Maandag 3 juli: Zorgindicaties en MultiDisciplinairOverleg (incl. ZorgleefPlan).
 • Zaterdag 17 juni: Dossier,logboek mentorschap en praktische tips mentorschap
 • Vrijdag  19 mei 2017; toolbox inzake beslismomenten mentorschap.
 • Zaterdag 24 april 2017; zorgindicaties en MultiDisciplinairOverleg (incl. ZorgleefPlan)
 • Zaterdag 24 februari 2017; toolbox inzake beslismomenten mentorschap.
 • Vrijdag 24 februari 2017; Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Psychogeriatrie)
 • Donderdag 12 januari 2017: Nieuwjaarsbijeenkomst Hoftuin Limmikhof.

          2016

 • Maandag 12 december Stuif in: “Maatje en maatwerk voor mijn cliënt”.
 • Zaterdag 10 december Dossier,logboek mentorschap en praktische tips mentorschap
 • Zaterdag 12 november Jaarrapportage en MultiDisciplinairOverleg (incl. ZorgleefPlan)
 • Zaterdag 29 oktober De Dag van de Mentor in Ede
 • Vrijdag 7 oktober Mentorschapsvragen en dossier
 • Maandag 3 oktober Informatie bijeenkomst GroeiPlan
 • Zaterdag 17 september MDO gesprekken en Zorgindicaties (CIZ en WMO)
 • Maandag 12 september Contactpersonenberaad
 • Woensdag 13 juli Rol mentorschap en jouw grenzen
 • Maandag 20 juni Contactpersonen overleg rondom groei van de stichting en thema’s binnen het mentorschap
 • Woensdag 15  juni Voeding en Vocht
 • Dinsdag 31 mei Oei SMA groeit ?
 • Dinsdag 17 mei Indicatiestellingen CIZ en WMO
 • Donderdag 14 april Wilsbekwaamheid en Psychiatrische ziektebeelden
 • Dinsdag 8 maart Doelgroep Verstandelijke beperking
 • Maandag 22 februari Slimme technieken om langer zelfredzaam te blijven
Volgende: Intervisiebijeenkomsten