Scholing en begeleiding

De stichting organiseert diverse themabijeenkomsten en geeft intervisie in kleine groepjes. In die laatste wordt actuele casuïstiek gedeeld en scherpen we ethische afwegingen aan elkaar om zo de levenskwaliteit van de client te bevorderen.  Regelmatig schakelen wij externe trainers en gastsprekers in.

Alle mentoren van de Stichting Mentorschap Amsterdam krijgen ondersteuning en begeleiding in het mentorschap.
De introductiecursus is de opstap voor de kandidaat-mentor en maakt deel uit van het selectieproces binnen de werving.

Volgende: Introductiecursus