Mentoren

Scholing en begeleiding 2017-11-08T02:19:45+00:00

Scholing en begeleiding

Het mentorschap heeft én wettelijke kaders én grijze gebieden. De stichting organiseert diverse themabijeenkomsten en geeft intervisie in kleine groepjes. In die laatste wordt actuele casuïstiek gedeeld en scherpen we ethische afwegingen aan elkaar om zo levenskwaliteit van de de client te bevorderen of in stand te houden.  Geregeld schakelen wij externe trainers en gastsprekers in.

Alle mentoren van de Stichting Mentorschap Amsterdam krijgen ondersteuning en begeleiding in het mentorschap.
De introductiecursus is de opstap voor de kandidaat-mentor en maakt deel uit van het selectieproces binnen de werving.

Volgende: Introductiecursus