Samen staan we sterk

Onze mentoren zijn weldenkende Amsterdammers die hun kwaliteiten niet op de plank willen laten liggen. Als vrijwilliger samen met Stichting Mentorschap Amsterdam vervul je een belangrijke taak als wettelijk vertegenwoordiger in zorgbelangen.

Samen met de aanwezige 145 mentoren heten we jou van harte welkom om je in te zetten via onze stichting. We zullen je voorzien van de nodige opleiding, ondersteuning en begeleiding. Niet alleen om de kwaliteit te borgen maar ook om te zorgen dat je een fijne vrijwilligers-rol hebt en houdt!

Zo zorgen we goed voor de stad Amsterdam en elkaar. Dit mede in herinnering aan Eberhard van der Laan.

Er zijn nog zeker 75 mentoren nodig om te kunnen voorzien in de toenemende vraag.
Ook mentor worden? Neem dan contact met ons op.

Volgende: Mentor zijn