Mentoren

Introductiecursus 2018-10-09T15:42:18+00:00

Introductiecursus

De introductiecursus is de opstap naar een mogelijk mentorschap samen met onze stichting. In die zin doe je het niet alleen. Volg deze introductiemiddag om er achter te komen of mentor zijn iets voor je is.  Wanneer je er voor voelt is er daarna een gesprek met de directeur of coördinator om te kijken of er aansluiting is met het profiel dat wordt gevraagd van de mentor.
Een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vragen we daarna aan mede omdat er omgang is met kwetsbare mensen.
Geef gerust aan wat je nodig hebt om verder te gaan. Regelmatig gehouden themabijeenkomsten en intervisie maken deel uit van de verdere begeleiding.

Klik hier voor het melden van interesse of deelname aan introductiemiddag mentorschap.

Locatie: Nieuwe Herengracht 18 (route)
De eerst komende introductiemiddagen zijn op:

  • zaterdag 13 oktober 2018 13.15-17.15 uur (inloop om 13 uur)
  • zaterdag 27 oktober 2018 13.15-17.15 uur (inloop om 13 uur)
  • vrijdag 2 november 2018 13.15-17.15 uur (inloop om 13 uur)
  • zaterdag 24 november 13.15-17.15 (inloop om 13 uur)
  • vrijdag 14 december 2018 13.15-17.15 uur (inloop om 13 uur)

 

Volgende: Themabijeenkomsten