Mentoren

Introductiecursus 2019-01-15T15:20:36+00:00

Introductiecursus

De introductiecursus is de opstap naar een mogelijk mentorschap samen met onze stichting. Je doet het niet alleen. Volg deze introductiemiddag om er achter te komen of mentor zijn iets voor je is.  Wanneer je dat wil volgt er dan een gesprek met een van de coördinatoren om te bespreken of jij past bij het profiel dat wordt gevraagd van de mentor. En om jouw vragen en wensen over jouw invulling van mentorschap door te nemen.
Een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vragen we daarna aan mede omdat er omgang is met kwetsbare mensen.
Regelmatig gehouden themabijeenkomsten en intervisie maken deel uit van de verdere begeleiding.

Klik hier voor het melden van interesse of deelname aan introductiemiddag mentorschap.

Locatie: Nieuwe Herengracht 18 (route)
De eerstkomende introductiemiddagen zijn op:

  • vrijdag 15 februari 2019,  13.15-17.15 uur (inloop om 13 uur)
  • zaterdag 16 maart 2019,  13.15-17.15 (inloop om 13 uur)
  • vrijdag 12 april 2019,  13.15-17.15 uur (inloop om 13 uur)
Volgende: Themabijeenkomsten