Introductiecursus

De introductiecursus is de opstap naar een mogelijk mentorschap samen met onze stichting.  Volg deze introductiemiddag om er achter te komen of mentor zijn iets voor je is.  Wanneer je dat wil volgt er dan een gesprek met een van de coördinatoren om te bespreken of jij past bij het profiel dat wordt gevraagd van de mentor. En om jouw vragen en wensen over jouw invulling van mentorschap door te nemen.
Een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vragen we daarna aan mede omdat er omgang is met kwetsbare mensen.
Regelmatig gehouden themabijeenkomsten en intervisie maken deel uit van de verdere begeleiding.

Klik hier voor het melden van interesse of deelname aan introductiemiddag mentorschap.

Locatie: Nieuwe Herengracht 49 (direct bij metrostation Waterlooplein)
De eerstkomende introductiemiddagen zijn op:

  • zaterdag 3 augustus 2019, 13.00-17.15 uur
  • zaterdag 7 september 2019, 13.00-17.15 uur
  • zaterdag 12 oktober 2019, 13.00-17.15 uur
  • zaterdag 16 november 2019, 13.00-17.15 uur
  • zaterdag 14 december 2019, 13.00-17.15 uur
  • …..
Volgende: Themabijeenkomsten