Intervisie bijeenkomsten

Intervisie is een manier om met andere mentoren ervaringen te bespreken en hiervan te leren. In kleine groepen (tot 8 personen) kun je op die manier met elkaar nadenken over hoe het mentorschap in te vullen en te verbeteren. Data worden vastgesteld binnen de intervisie groep.

Volgende: Mentor online