Vanuit het werkveld ontvingen we door de jaren heen de terugkerende vraag:

Is wettelijk mentorschap nú aan de orde? We kunnen stellen dat in de regel de maatregel té laat wordt aangevraagd. Dat wil zeggen te laat in het licht van:

  • hoe afhankelijker iemand is geworden hoe groter de kans toeneemt op grensoverschrijdend gedrag
  • hoe minder goed iemand kan aangeven wat zijn behoeften of wensen zijn hoe moeilijker het is om die persoon vanuit eigen gedachtegoed te vertegenwoordigen.

INFO EN BESLISBOOM (pag. 2) Wettelijk Mentorschap Amsterdam SMA

Weetjes:

  • Bij 6 van de 10 aanvragen speelt emotioneel of financieel misbruik
  • Bij 7 van de 10 aanvragen heeft de cliënt geen netwerk
  • De mentor gaat actief op zoek naar (veilige) contacten.
  • Zet in op verminderen eenzaamheid
  • Bij 6 van de 10 aanvragen wordt de aanvraag (te) laat ingediend. Er is dan sprake van een crisissituatie
  • Een mentor vanuit stichting bezoekt om de week zijn cliënt, aanwezigheid werkt preventief tav grensoverschrijdend gedrag van betrokkenen die zich anders in een vrij speelveld voelen (in de wijk)
  • Brengt partijen bij elkaar