Stichting Mentorschap Amsterdam zet zich in voor kwetsbare Amsterdammers door vrijwillige mentoren te koppelen aan een cliënt. Wij bieden onze mentoren (en familie mentoren) opleiding, begeleiding en voortdurende ondersteuning.  

Stichting Mentorschap Amsterdam zit in een groeispurt. Voor ons bestuur van vijf leden zoeken wij een actief bestuurslid met affiniteit met en contacten in zorg & welzijn.

De belangrijkste taken van een bestuurslid zijn:

  • Het bestuurslid bepaalt mede het door het bestuur gevoerde beleid.
  • Het bestuurslid neemt actief deel aan het bestuur en vervult bestuurs-en commissietaken die passen bij de eigen kwaliteiten.
  • Het bestuurslid assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken.

Gevraagde kwaliteiten:

  • Heeft bestuurlijke ervaring en organisatievermogen.
  • Heeft affiniteit en ervaring met een vrijwilligersorganisatie.
  • Vormt een duidelijke eigen mening bij bestuursbeslissingen.
  • Kan in teamverband werken.
  • Heeft goede contactuele eigenschappen.

Het bestuur komt doorgaans eens per maand samen. De gevraagde tijdsinvestering is ongeveer een dag per maand.

Verder
Een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) is nodig om de rol op te kunnen pakken. Ook wordt gekeken naar de onafhankelijkheid van de aan te stellen bestuurder om zo vrij te zijn in handelen voor de stichting.

Geïnteresseerden nodigen wij uit hun motivatie en c.v. te sturen. Ook voor vragen kunt u contact op te nemen met ons bestuur per email: bestuur@mentorschapamsterdam.nl