De gemeente Amsterdam heeft 3 september het initiatiefvoorstel van de raadsleden mevrouw Kaya (D66) en mevrouw Alberts (SP) getiteld: ‘Amsterdam zet cliënt centraal met mentor’ positief behandeld.
De gemeente Amsterdam maakt hiermee als eerste gemeente in Nederland expliciet dat legitieme vertegenwoordiging essentieel is.  Ze geeft uitvoering aan de taak om legitieme vertegenwoordiging goed te regelen voor Amsterdammers die hun belangen in gezondheidszaken onvoldoende (meer) zelf kunnen behartigen. Alle WMO uitvoerders worden geïnformeerd wanneer mentorschap nuttig en wenselijk kan zijn.

Vanuit Stichting Mentorschap Amsterdam is deze wens geboren, omdat een grote groep Amsterdammers tussen wal en schip vallen onder de nieuwe regels vanuit WMO. Kwetsbare Amsterdammers zijn mensen die niet meer goed in staat zijn belangrijke beslissingen te nemen op het gebied van zorg en welzijn en voor wie er geen familie beschikbaar is om hen hierbij te ondersteunen. Voor deze mensen is het van belang dat er iemand onafhankelijk en legitiem hun persoonlijke belangen vanuit hun eigen gedachtegoed kan behartigen en ondersteuning kan geven bij het nemen van belangrijke beslissingen. De Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst én de Wet Maatschappelijke Ondersteuning onderschrijven als vertegenwoordigers directe familie van de cliënt zoals bijv. echtgenoot, kind, broer en wanneer deze er niet zijn een wettelijk mentor of curator.

Stichting Mentorschap Amsterdam is een stichting die cliënt en mentor koppelt. Goed opgeleide, geselecteerde en begeleide vrijwilligers werken via de stichting onder toezicht van de rechtbank.  De stichting Mentorschap Amsterdam is geaccrediteerd lid van  Mentorschap Nederland.

Info van de gemeente:  Initiatiefvoorstel en bestuurlijke reactie zie punt 14 en 15.