Een grote groep kwetsbare Amsterdammers wacht op een wettelijk mentor. De gemeente komt als eindverantwoordelijke voor WMO zorg nog altijd vaak tegen dat belangen van zorg voor een kwetsbare niet altijd (onafhankelijk) goed geregeld zijn. Je kan dan denken aan dat een zorgverlener de besluiten neemt namens iemand die dat niet meer goed kan of een goede buur.

 

Info voor WMO professionals: https://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/mentorschap/

Helaas zien we bij de aanmeldingen binnen onze stichting dat er bij 6 op de 10 aanmeldingen sprake is van vormen van grensoverschrijdend gedrag. De gemeente Amsterdam zet met voorlichting voor wijkzorg-professionals in op verbeteren van bekendheid van de Wet Mentorschap. Dit om te voorkomen dat zij die een mentor kunnen gebruiken verstoken blijven van belangenbehartiging en dat (thuis)zorgmedewerkers soms met de handen in het haar wél besluiten nemen die ze eigenlijk niet willen/kunnen nemen. Maar ook om hen handvatten te geven hoe deze situatie te doorbreken als er geen familie(leden) zijn die dit namens iemand kunnen doen. Ook wordt mentorschap ingezet wanneer familie graag betrokken is als familie maar de ingewikkelde besluiten in zorg buiten die relatie willen houden.