Mentorschap een rol voor vrijwilligers? Beluister Nieuws&Co via MN

Vanuit Mentorschap Nederland worden verschillende campagnes ingezet om de stichtingen in diverse regio's te ondersteunen. De belangrijkste oproep is dat er significant meer mentoren nodig zijn om in de vraag te voorzien. Interessant is dat de verslaggeefster ingaat op het onderwerp of mentorschap wel thuis hoort bij vrijwilligerswerk. Beluister hier het interview van Nico Heinsbroek [...]