Zaterdag 10 oktober is het zover, de jaarlijkse dag van de mentor. Met aanmelden vrij van kosten toegankelijk voor al onze (aankomend) mentoren.

De dag duurt van 10 tot 16.00 uur en de locatie is weer in het Antropia in Driebergen. In het congrescentrum Antropia (direct naast station Driebergen-Zeist).

Antropia Driebergen

Het thema van dit jaar is ZIEN EN GEZIEN WORDEN!
Hoe maak ik mezelf als mentor bekend? Hoe krijg ik erkenning voor mijn positie?  Hoe zorg ik ervoor dat ik betrokken word om de belangen van mijn cliënt goed te kunnen behartigen?

Als mentor heb je oog voor de behoeftes en belangen van je cliënt. Met ‘zien’ bedoelen we dat je kijkt wat hij of zij nodig heeft of zou willen. Maar er komt meer bij kijken. Je moet jezelf ook bekend maken bij de zorgverleners. Opdat zij begrijpen wie je bent en waarvoor je staat en waarom het van waarde is jou goed erbij te betrekken. En dat bedoelen we met ‘gezien worden’.
De Dag van de Mentor geeft jou dit jaar tips hoe we ons en onze rol als mentor goed kunnen laten zien.

Tot de lunch hebben we een plenair programma. In de middag is er één workshop te volgen. Daartoe kies je er twee uit van te voren en maak je kenbaar via het aanmeldformulier. 

AANMELDEN
Aanmelden, uiterlijk vóór 27 september a.s., kan alleen via een ingevuld aanmeldformulier en deze per mail  te sturen aan secretariaat@mentorschap.nl .

Geef op het formulier een 1e en een 2e voorkeur aan voor de deelname aan een van de workshops in het middagprogramma. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Indien er teveel aanmeldingen zijn wordt er een wachtlijst aangemaakt.

Bevestiging
Het streven is u uiterlijk een week voor de Dag van de Mentor per mail een bevestiging met adresgegevens en routebeschrijving van de locatie te sturen.
Op de Dag van de Mentor zelf verneemt je in welke workshop je bent ingedeeld.

Programma met uinodiging DVDM 2015

Aanmeldformulier Dag van de Mentor 2015

Hulp nodig bij aanmelden via de bijlage of per mail? Als het invullen in Wordbestand niet gemakkelijk gaat dan kan de route hieronder worden gevolgd:

Mail: secretariaat@mentorschap.nl  en zet ons in de c.c.  bureau@mentorschapamsterdam.nl
Geef de volgende gegevens en voorkeuren op (graag volledig invullen):
Naam: Dhr. / Mevr.
Voornaam:
Tel.nr:
E-mailadres:
Woonplaats: Amsterdam/Diemen
Regio: Amsterdam
1e Voorkeur voor workshop met het nummer van de workshop 1-2-3-4-5-6-7-8
2e Voorkeur voor met het nummer van de workshop  1-2-3-4-5-6-7-8

We zien er naar uit jou in Driebergen te treffen in een grote groep vanuit Amsterdam!