Hoewel aan alle pagina’s van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er géén rechten aan worden ontleend.

Stichting Mentorschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website. Mocht u onjuistheden op onze site signaleren, wilt u deze dan bij ons melden? Liefst per mail: bureau@mentorschapamsterdam.nl.