Stichting Mentorschap Amsterdam Stichting Mentorschap Amsterdam

Met recht betrokken.

Lees meer
Mentorschap
Stichting Mentorschap draagt zorg voor de inzet, kwaliteit en ondersteuning van mentoren voor wilsonbekwame meerderjarige mensen, die in instellingen ( maar ook daar buiten) verblijven. Dit gebeurt op grond van artikel 1:450 van het Burgerlijk Wetboek en heeft de bedoeling dat er altijd iemand onpartijdig en onafhankelijk kan opkomen voor de betrokkene.
Zorgleverancier
Vanuit onze samenwerking met zorgleveranciers koppelen wij getrainde mentoren aan kwetsbare Amsterdammers die geen familieleden hebben die de zorgbelangen op zich kunnen nemen. Maatschappelijk werkers en zorgcoordinatoren kunnen een aanvraag tot het vinden van een geschikte mentor bij ons indienen. Meer weten?
Mentor worden
Wat betekent het om via onze stichting mentor te zijn? Bekijk de film Mentor worden in Amsterdam.
Nieuwsblog
Meer lezen over waar wij mee bezig zijn?

Bij vragen neem contact met ons op: 085 4874 085